OTIS BOANERGOS SEMEN SEMENYCH

28.09.11 ..

,,,

 

 

 

 

 

 

.,,,,
,,3
TANGEIZER GLINTVEIN
.,, ,
WAGNER TANGEIZER LIAN

GLORIS TIZ

MELTI-TIMAR
IPO-1
VENDETTA SAVALI

PEKTUS HALLOWEEN
>.,,IPO-1
ODESSA

OTIS BOANERGOS KASTILIYA
.,,,,IPO-1
SMASHING IN BLACK ARAMIS

ANTARES V.D.TREU
, ,.,,
,,, ,IPO-1
DEILENGEN MATILDA
, ,,
OTIS BOANERGOS NAVARRA
, ,,,,
3 , ,IPO-1
DGENTLI BON ETUAL NUAR
NIFFERTITI